Toch nog echo’s, ondanks wegvallen deel zwangerschapszorg

In heel Nederland worden minder echo’s gemaakt door verloskundigen en ziekenhuizen. De vraag naar echo’s neemt echter niet af, waardoor duidelijk wordt dat de echo erg belangrijk is voor aanstaande ouders. Babywatcher ziet de vraag naar hun echoapparaten voor thuis significant toenemen sinds de invoering van coronavirus maatregelen van zorginstellingen.

 

Veranderingen in de zwangerschapszorg in Nederland door Corona

Door de snelle verspreiding van het coronavirus verandert de zorg in rap tempo. Ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken staan flink onder druk en de nodige maatregelen worden getroffen. Zo worden pretecho’s en alle niet noodzakelijke medisch echo’s geschrapt. Ook zijn de partners niet meer welkom bij de echo. De zwangerschapszorg in Nederland lijkt zo steeds meer op het Duitse model: alleen de noodzakelijke metingen worden uitgevoerd, waarna de aanstaande moeder weer naar huis gestuurd wordt.

 

Grote vraag naar thuis echoapparaat

Een zwangerschap is voor veel vrouwen, naast een gelukkige tijd, óók een bron van onzekerheid. Zeker in het eerste en tweede trimester als het kindje nog niet te voelen is in de buik. Door Corona nemen de zorgen voor moeder en kind helaas toe en daarbij gaan nu veel echoafspraken niet door.

‘Dit soort afspraken zijn toch momenten waardoor ouders weer even een paar dagen echt gerustgesteld zijn. Moeder en kind worden door de professional gezien en dat geeft vertrouwen. Dat moment is er nu vaak niet meer of minder.’ Zegt Raymond Bergs, oprichter van Babywatcher.

Het is dus niet gek dat in Europa veel zwangere gezinnen op hetzelfde idee komen: thuis zelf echo’s maken om zo toch het hartje te zien kloppen en baby lekker te zien bewegen. Dat stelt immers gerust. De vraag naar de Babywatcher is momenteel enorm hoog.

 

Meer doen voor de zorg in Nederland

‘We zien aanzienlijk meer boekingen dan voor de coronacrisis. Uiteraard doen wij ons uiterste best om aan de vraag te kunnen voldoen. Zo leveren we nu ook aan huis, zonder contactmoment met de bezorger. Ook halen we de Babywatcher weer thuis op. Commercieel is de groei natuurlijk leuk, maar we willen graag meer doen. Al enkele verloskundigen gebruiken de Babywatcher of raden ons aan. We weten uit onderzoek dat de Babywatcher in veel gevallen écht helpt bij het verlagen van stress. Dat is goed voor moeder en het kindje en we willen graag met de zorgprofessionals en de KNVO aan de slag om zo ons steentje bij te dragen.’ Aldus Bergs.

Zwanger en genieten van de zon

Zwangere vrouwen zoeken geruststelling

Uit een onlangs gehouden onderzoek, onder 150 recente Babywatcher gebruikers, bleek dat geruststelling één van de belangrijkste redenen was om het apparaat in huis te halen (58%). Maar liefst 62% van de gebruikers geeft aan gerustgesteld te zijn na het gebruik van het echoapparaat, waarvan 45% tevens aangeeft duidelijk minder stress te ervaren tijdens de zwangerschap. Naar verwachting ligt dit percentage tijdens de coronacrisis vele malen hoger.

 

Meer verbondenheid tijdens coronacrisis, óók met papa

Uit het onderzoek bleek de voornaamste reden van het huren van de Babywatcher meer verbondenheid met de baby (60%) te zijn. 70% van het aantal moeders en 67% van de vaders, voelden zich dan ook meer verbonden met de baby. Dit onderstreept de veranderende rol van de vader tijdens de zwangerschap. Door de Babywatcher wordt de zwangerschap eerder ‘echt’ en voelt de vader zich meer betrokken.

Aanstaande ouders willen zich verbonden voelen met elkaar en de kleine. Dit onder andere door meer contactmomenten en het vaker kunnen zien van de baby. Zeker in deze onzekere tijd is het voor de aanstaande ouders belangrijk die verbondenheid op te zoeken.

Voor meer informatie:

Kunt u contact opnemen met Karel Smeets CMO

Karel.smeets@mybabywatcher.com

06 41 65 68 15

Toch nog echo’s, ondanks wegvallen deel zwangerschapszorg

Zwanger en genieten van de zon

In heel Nederland worden minder echo’s gemaakt door verloskundigen en ziekenhuizen. De vraag naar echo’s neemt echter niet af, waardoor duidelijk wordt dat de echo erg belangrijk is voor aanstaande ouders. Babywatcher ziet de vraag naar hun echoapparaten voor thuis significant toenemen sinds de invoering van coronavirus maatregelen van zorginstellingen.

 

Veranderingen in de zwangerschapszorg in Nederland door Corona

Door de snelle verspreiding van het coronavirus verandert de zorg in rap tempo. Ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken staan flink onder druk en de nodige maatregelen worden getroffen. Zo worden pretecho’s en alle niet noodzakelijke medisch echo’s geschrapt. Ook zijn de partners niet meer welkom bij de echo. De zwangerschapszorg in Nederland lijkt zo steeds meer op het Duitse model: alleen de noodzakelijke metingen worden uitgevoerd, waarna de aanstaande moeder weer naar huis gestuurd wordt.

Grote vraag naar thuis echoapparaat

Een zwangerschap is voor veel vrouwen, naast een gelukkige tijd, óók een bron van onzekerheid. Zeker in het eerste en tweede trimester als het kindje nog niet te voelen is in de buik. Door Corona nemen de zorgen voor moeder en kind helaas toe en daarbij gaan nu veel echoafspraken niet door.

‘Dit soort afspraken zijn toch momenten waardoor ouders weer even een paar dagen echt gerustgesteld zijn. Moeder en kind worden door de professional gezien en dat geeft vertrouwen. Dat moment is er nu vaak niet meer of minder.’ Zegt Raymond Bergs, oprichter van Babywatcher.

Het is dus niet gek dat in Europa veel zwangere gezinnen op hetzelfde idee komen: thuis zelf echo’s maken om zo toch het hartje te zien kloppen en baby lekker te zien bewegen. Dat stelt immers gerust. De vraag naar de Babywatcher is momenteel enorm hoog.

 

Meer doen voor de zorg in Nederland

‘We zien aanzienlijk meer boekingen dan voor de coronacrisis. Uiteraard doen wij ons uiterste best om aan de vraag te kunnen voldoen. Zo leveren we nu ook aan huis, zonder contactmoment met de bezorger. Ook halen we de Babywatcher weer thuis op. Commercieel is de groei natuurlijk leuk, maar we willen graag meer doen. Al enkele verloskundigen gebruiken de Babywatcher of raden ons aan. We weten uit onderzoek dat de Babywatcher in veel gevallen écht helpt bij het verlagen van stress. Dat is goed voor moeder en het kindje en we willen graag met de zorgprofessionals en de KNVO aan de slag om zo ons steentje bij te dragen.’ Aldus Bergs.

Zwangere vrouwen zoeken geruststelling

Uit een onlangs gehouden onderzoek, onder 150 recente Babywatcher gebruikers, bleek dat geruststelling één van de belangrijkste redenen was om het apparaat in huis te halen (58%). Maar liefst 62% van de gebruikers geeft aan gerustgesteld te zijn na het gebruik van het echoapparaat, waarvan 45% tevens aangeeft duidelijk minder stress te ervaren tijdens de zwangerschap. Naar verwachting ligt dit percentage tijdens de coronacrisis vele malen hoger.

Meer verbondenheid tijdens coronacrisis, óók met papa

Uit het onderzoek bleek de voornaamste reden van het huren van de Babywatcher meer verbondenheid met de baby (60%) te zijn. 70% van het aantal moeders en 67% van de vaders, voelden zich dan ook meer verbonden met de baby. Dit onderstreept de veranderende rol van de vader tijdens de zwangerschap. Door de Babywatcher wordt de zwangerschap eerder ‘echt’ en voelt de vader zich meer betrokken.

Aanstaande ouders willen zich verbonden voelen met elkaar en de kleine. Dit onder andere door meer contactmomenten en het vaker kunnen zien van de baby. Zeker in deze onzekere tijd is het voor de aanstaande ouders belangrijk die verbondenheid op te zoeken.

 

Voor meer informatie:

Kunt u contact opnemen met Karel Smeets CMO

Karel.smeets@mybabywatcher.com

06 41 65 68 15