Dislaimer

Uiteraard besteden wij veel zorg om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website van BabyWatcher. Eventuele type- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. BabyWatcher BV is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook niet van partijen waarmee wij samenwerken.

Deze Disclaimer is gewijzigd op 23 mei 2015.